บริษัท ทรี ออฟ วีล จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกธุรกิจและทุกธุรกรรมของชีวิตประจำวัน

ผู้ก่อตั้งได้กำหนดนโยบายและทิศทางอย่างชัดเจน ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านไอทีแบบบูรณาการและมืออาชีพ ซึ่งเบ็ดเสร็จทั้งเรื่องของการให้คำปรึกษาและออกแบบ ทั้งฮาร์ดแวร์โซลูชั่น ซอฟแวร์โซลูชั่น และรวมถึงระบบและอุปกรณ์ไอทีในยุคปัจจุบันที่รองรับการทำงานและติดต่อสื่อสารได้ในทุกที่ (work from anywhere) โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงของข้อมูล มีความทันสมัยของระบบ แบบ Digital Technology เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของลูกค้าเป็นหัวใจหลัก

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผู้นำการให้บริการแบบมืออาชีพและก้าวล้ำทางเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองทุกธุรกิจอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริการ แนวคิดใหม่ๆด้านเทคโนโลยี พร้อมกับคนรุ่นใหม่ โดยมุ่งเน้นไปยังการพัฒนาโซลูชั่นและการพัฒนาบุคลากร